ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น
Khon Kaen Juvenile and Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมพิธีเปิดการอบรม ฝึกปฏิบัติ และสอบข้อเขียนเพื่อจดทะเบียนผู้ประนีประนอมคดีครอบครัวในศาลเยาวชนและครอบครัว ประจำปี พ.ศ.2564 โดยผ่านระบบการถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียง (Streaming)

image รูปภาพ
image
image
image
image

image เอกสารแนบ