ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น
Khon Kaen Juvenile and Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาสมทบ ผู้อำนวยการฯ และข้าราชการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น ร่วมมอบชุดป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) จำนวน ๑๐๐ ชุด ให้แก่โรงพยาบาลศุนย์ขอนแก่น

image รูปภาพ
image
image
image
image

image เอกสารแนบ