ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น
Khon Kaen Juvenile and Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่นจัดประชุมผู้พิพากษาสมทบ ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เร้นซ์ ตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 นายวัฒนา เทพวุฒิสถาพร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนางสาวสุภา มีคติธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น ร่วมประชุมปรึกษาข้อราชการกับผู้พิพากษาสมทบ ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 โดยประชุมผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เร้นซ์ด้วยโปรแกรม ZOOM     ณ ห้องประสานงานการประชุมศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ