ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น
Khon Kaen Juvenile and Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น

แจ้งสำรวจความประสงค์ในการอบรมภาควิชาการของผู้สมัครผู้พิพากษาสมทบ ในวันที่ 11 - 13 พฤษภาคม 2564

      เนื่องจากศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ขอความร่วมมือให้สำรวจการอบรมภาควิชาการของผู้สมัครผู้พิพากษาสมทบ ในวันที่ 11-13 พฤษภาคม 2564 ผ่านโปรแกรม Zoom
โดยให้แจ้งความประสงค์ว่าจะอบรมที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น หรือ ประสงค์ว่าจะอบรมที่บ้านพัก ทั้งนี้ขั้นตอนการตรวจร่างกายและคู่มือรวมทั้งเอกสารการอบรมจะแจ้งให้มารับที่
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่นตามวันเวลาที่ประกาศผ่านทางเว็ปไซต์ของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น อีกครั้ง

      และขอความกรุณาแจ้งความประสงค์มายังศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น ได้ที่เบอร์ 043-238498 ต่อ 282 หรือ 092-2647591 , 062-1978968