ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น
Khon Kaen Juvenile and Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมด้านสาธารณกุศล โดยรวมกันปล่อยปลานิล จำนวน 3,000 ตัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

image รูปภาพ
image
image
image
image

image เอกสารแนบ