ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น
Khon Kaen Juvenile and Family Court

image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น

ติดต่อเรา

 

 

ที่ตั้ง
294/17 ถ.ศูนย์ราชการ ต.ในเมือง
อ.เมืองขอนแก่น  จ.ขอนแก่น  40000

 

โทรศัพท์
โทรศัพท์ 043 238498
โทรสาร  043 238616

 

 

อีเมล์
kknjc@coj.go.th

 

 


Social