ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น
Khon Kaen Juvenile and Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น

แจ้งการปรับเปลี่ยนรูปแบบการอบรมภาควิชาการของผู้สมัครผู้พิพากษาสมทบ กลุ่มที่ 5 และกลุ่มที่ 6

                   แจ้งการปรับเปลี่ยนรูปแบบการอบรมภาควิชาการ กลุ่มที่ 5 และกลุ่มที่ 6
         เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า (โควิด-19)ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางจึงขอปรับเปลี่ยนรูปแบบการอบรมภาควิชาการดังกล่าว
โดยจัดการอบรมทางไกลผ่านจอภาพด้วยโปรแกรม Zoom จึงให้ศาลที่ต้องเข้ารับการอบรมฯ ดำเนินการแจ้งให้ผู้สมัครทราบในเบื้องต้นก่อน ประกอบตามบัญชีรายชื่อศาล ดังนี้
กลุ่มที่ 5 (อบรมวันที่ 11-13 พ.ค.64) (สำหรับวันที่และวิธีการตรวจร่างกายจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง)
1.ศย.ขอนแก่น  
2.ศย.บึงกาฬ 
3.ศย.ร้อยเอ็ด 
4.ศย.สกลนคร 
5.ศย.หนองบัวลำภู 
กลุ่มที่ 6 (อบรมวันที่ 17-19 พ.ค.64) (สำหรับวันที่และวิธีการตรวจร่างกายจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง)
1.ศย.หนองคาย 
2.ศย.อุดรธานี 
3.ศย.มุกดาหาร 
4.ศย.เลย 
5.ศย.กาฬสินธุ์ 
ทั้งนี้ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางจะดำเนินการจัดทำหนังสือพร้อมแนวทางและคำแนะนำสำหรับการอบรมแจ้งไปยังศาลที่เข้ารับการอบรมในภายหลัง